Nasze usługi

BADANIE POUBOJOWE MIĘSA DZIKÓW NA WŁOŚNIE

Włosień kręty (Trichinella spiralis) -
  to gatunek pasożytniczego nicienia z rodziny Trichinellidae.
  Jest jednym z najgroźniejszych pasożytów człowieka,
  wywołuje chorobę włośnicę (trychinozę), która może mieć
  ciężki przebieg, kończący się niekiedy śmiercią.

W celu zapobiegania zakażenia włośniem krętym należy:
  - jeśc mięso pochodzące z pewnego źródła, które
    zostało poddane badaniu poubojowemu na obecność
    larw włośni
  - unikać wyrobów z dziczyzny niewiadomego pochodzenia
  - wystrzegać się mięs i jego niedogotowanych przetworów
    oraz półsurowych wędlin

W naszym gabinecie wykonywane jest badanie na włośnia
metodą kompresorową na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Do badania potrzebne są pobrane próbki mięsa z filarów przepony, mięśni żwaczy oraz tzw. biegów.